VIZIJA I MISIJA VRTIĆA ” HIŽICA “

Vizija Dječjeg vrtića Hižica uključuje nastojanja da postanemo mjesto u kojem će se njegovati individualni pristup svakom djetetu i graditi topla obiteljska atmosfera koja će poticati razvoj svih njegovih potencijala i talenata.

Misija Vrtića koja u odgojno obrazovnom radu promiće povratak prirodi , iskustveno učenje , razvijanje ljubavi prema tradiciji i kulturi mjesta u kojem živimo te kajkavskom dijalektu.