Kontinuirano prateći kretanja i dostignuća do kojih su došli znanstvenici ponudivši nam Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, pripremali smo se za promjene i osmišljeno uvođenje inovacija u planiranju i ostvarivanju prakse našeg Vrtića.

Već smo ranijih, a posebno prošle pedagoške godine u svoj rad i djelovanje implementirali mnoga načela, vrijednosti i ciljeve predloženog Kurikuluma. Posebno ističemo težište našeg rada na razvoju dječjih kompetencija, a ne na parcijalnim ciljevima, područjima i sadržajima. Iskustva naše prakse, a posebno analiza izvješća o vrednovanju kurikuluma i ostvarivanju Godišnjeg plana i programa  pomoći će nam u izgradnji novog, autentičnog plana za svaku slijedeću pedagošku godinu.

Godišnji plan i program modernog Vrtića, kakav mi želimo biti i što je naša vizija,  stvarat ćemo timski, u suradničkom ozračju i otvorenosti među djelatnicima Vrtića, djecom, roditeljima, lokalnom i širom društvenom zajednicom. U takvom pristupu prepoznatljiv će biti identitet našeg Vrtića koji podrazumijeva dinamičnost življenja i rada djece, odgojitelja i roditelja kao i drugih čimbenika uključenih u ostvarenje naših zadaća. Okosnica oblikovanja plana i programa bit će polazišta, vrijednosti, načela i ciljevi sadržani u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Naš pristup planiranju, programiranju i ostvarivanju bit će temeljen na novim paradigmama djetinjstva koje govore:

  • Dijete je osobnost već od rođenja i treba ga ozbiljno shvaćati i poštovati.
  • Dijete nije objekt u odgojnom procesu već subjekt koji participira, konstruira i u velikoj mjeri određuje svoj vlastiti razvoj.
  • Djetinjstvo nije pripremna faza za život već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i kulturu.
  • Djetinjstvo je proces socijalne konstrukcije kojeg djeca i odrasli zajednički izgrađuju.
  • Djetinjstvo je proces u relaciji s određenim prostorom, vremenom i kulturom te varira obzirom na njihovu različitost, zato nema univerzalnog djeteta ni djetinjstva.

Jedan smo od manjih Vrtića u okruženju, „ Hižica“  koja u potpunosti može primjenjivati načelo fleksibilnosti što podrazumijeva prilagodbu na konkretne mogućnosti, potrebe i interese djece te na uvjete i kulturu sredine u kojoj djelujemo. Zajednica smo koja zadovoljava potrebe pojedinog djeteta, poštuje njegova prava i razvoj njegovih potencijala osobnim tempom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *