Priprema za školu

Priprema za školu

U našem vrtiću priprema za školu traje najmanje dvije godine.Radi se u manjoj skupini (oko desetak djece) na psihofizičkoj spremnosti ,na emocionalnoj spremnosti ,te na socijalnim vještinama.
Sve aktivnosti koncipirane su tako da budu pozitivne i ohrabrujuće za djecu.